SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt (tại trại) các tỉnh phía Nam từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024.

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt (tại trại) các tỉnh phía Nam từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024.

Diễn biến giá thịt heo, gà và vịt (tại trại) các tỉnh phía Nam từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm đạt 24,14 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm đạt 24,14 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm đạt 24,14 tỷ USD

REDMEAT - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÀU THỊT NHƯ THẾ NÀO?

REDMEAT - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÀU THỊT NHƯ THẾ NÀO?

REDMEAT - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÀU THỊT NHƯ THẾ NÀO?

Giá heo hơi ngày 29/5 duy trì đà tăng, chạm mốc 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi ngày 29/5 duy trì đà tăng, chạm mốc 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi ngày 29/5 duy trì đà tăng, chạm mốc 70.000 đồng/kg

USDA: Dự báo niên vụ 2024/2025 sản lượng ngô thế giới giảm, đậu tương tăng

USDA: Dự báo niên vụ 2024/2025 sản lượng ngô thế giới giảm, đậu tương tăng

Sản lượng ngô thế giới dự kiến sẽ giảm do sản lượng ngô ở Mỹ giảm và xuất khẩu của Brazil, Achentina và Ukraine dự kiến sẽ giảm. Dự báo sản lượng đậu tương vụ mới tăng, thương mại quốc tế và tồn kho …