THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM FORCIX PY & EVOPEF TẠI CÔNG TY VIỆT TÍN

1. THIẾT KẾ SẢN PHẨM2. TỔNG QUAN VỀ THỬ NGHIỆM
Tổng quan chuông trại:

- Trang trại chăn nuôi đã được 2 năm

- Trong tất cả các lứa nuôi đều nổ cầu trung và xử lý bằng kháng sinh tổng hợp

- Lứa trước khi thử nghiệm cả 2 chuồng đều xảy ra cầu trùng, qua đánh giá của chủ trại, mức độ xảy ra cầu trùng ở chuồng 2( chuồng thử nghiệm) bị thiệt hại hơn chuồng 1( chuồng đối chứng)

- Kỹ thuật có đánh giá chung về khu vực thử nghiệm bị viêm ruột nhiều, không chỉ trại thử nghiệm, mà các trang trại xung quanh khu vực đều bị mức độ viêm ruột cao

Kết luận về thiết kế thử nghiệm:
Mô hình thử nghiệm mang tính thách thức cao.


3. TỶ LỆ CHẾT VÀ LOẠI THẢI

- Tỷ lệ chết và loại thải từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 cả 2 chuồng đều có tỷ lệ chết và loại thải cao hơn so với những ngày khác
- Ở lô thử nghiệm ngày số 6 cao hơn hẳn so với những ngày trước đó do dồn gà loại thải những con yếu kể từ ngày bắt
- Tổng số con chết ở giai đoạn 1 chuồng đối chứng cao hơn chuồng thử nghiệm là 10 con

 


4. SO SÁNH CHI PHÍ
Tổng chi phí điều trị và phòng bệnh

- Chi phí phòng cầu trùng từ vaccine cao hơn từ Forcix PY và Evoperf là 180.7 đồng
- Tổng chi phí phòng và điều trị cầu trùng từ choồng đối chứng cao hơn choồng thử nghiệm là 280 đồng


HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH CHĂN NUÔI